Bortforsling

Vi kan självklart ordna borttransport av grenar och stammar. Även rivningsvirke och skrot mm.

Detta sker oftast i samarbete med Morgan Larssons Åkeri AB.

Morgan Larsson använder kranbilen för att hämta grenar