Manuell skogsavverkning

Ekhuggningar, avverkning av frötallar eller manuell huggning på känslig mark är exempel på vad vi arbetar med. Vi utför även fällning av övergrovt, fällning i slänter eller där det behövs manuell stöttning i samband med skogsåtgärder. Vi är certifierade enligt PEFC.

EC Skogs hemsida