Övriga uppdrag

  •  Nedplockning av katt från träd
  • Borttagning av istappar från tak samt andra höghöjdsarbeten